MR, wat is dat?
Iedere school heeft een bestuur.
Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in en om de school.
Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt.
Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR).
Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht.
Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS)Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (mr) actief.
Ouders en leerkrachten  praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school.

MR, wie zijn dat?
De MR bestaat uit vertegenwoordigers van groepen die bij de school zijn betrokken. In het basisonderwijs zijn dat het personeel en de ouders.

 

             
 

 

Ledenlijst MedezeggenschapsraadJorg Maas
ouders


 
Anke Snijders
ouders
Jeroen Mathijssen
ouders
 

Joris van Loon
ouders


 
 Gonneke Grouls-Scheepers
 personeel
Joke van den Hurk
Personeel
Corinne Jansen
personeel
Karen Verleg
ouders
 
Marike van de Weijer
personeel
Gerdie Schrama
personeel
GMR
Alda Berkers-Jacobs
   

                                                                      
GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
Een bestuur dat meer dan één school voor gelijksoortig onderwijs in stand houdt, is verplicht een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen.
Onze school wordt door twee leden van de MR in de GMR vertegenwoordigd.


Vragen ?

Voor vragen kunt u altijd terecht bij een van de leden van de MR.